Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 7:30

30 Op den vierden dag offerde de overste der kinderen van Ruben, Elizur, de zoon van Sedeur.