Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 7:36

36 Op den vijfden dag offerde den overste der kinderen van Simeon, Selumiel, de zoon van Zurisaddai.