Numberi 7:4

4 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: