Numberi 7:6

6 Alzo nam Mozes die wagens, en die runderen, en gaf dezelve den Levieten.