Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 8:14

14 En gij zult de Levieten uit het midden van de kinderen Israels uitscheiden, opdat de Levieten Mijn zijn.