Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 8:9

9 En gij zult de Levieten voor de tent der samenkomst doen naderen; en gij zult de gehele vergadering der kinderen Israels doen verzamelen.