Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 9:16

16 Alzo geschiedde het geduriglijk; de wolk bedekte denzelven, en des nachts was er een gedaante des vuurs.