Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Numberi 9:19

19 En als de wolk vele dagen over den tabernakel verbleef, zo namen de kinderen Israels de wacht des HEEREN waar, en verreisden niet.