Johannes 10:7; Johannes 10:9; Johannes 10:14

7 Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen.
9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.
14 Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend.
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice