URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Filippenzen 1:1

1 Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al den heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen:
Do Not Sell My Info (CA only)