URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Psalmen 102:11

11 Vanwege Uw verstoordheid en Uw groten toorn; want Gij hebt mij verheven, en mij weder nedergeworpen.
Do Not Sell My Info (CA only)