URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Psalmen 104:25

25 Deze zee, die groot en wijd van ruimte is, daarin is het wriemelende gedierte, en dat zonder getal, kleine gedierten met grote.
Do Not Sell My Info (CA only)