Psalmen 118:26

26 Gezegend zij hij, die daar komt in den Naam des HEEREN! Wij zegenen ulieden uit het huis des HEEREN.
Do Not Sell My Info (CA only)