URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Psalmen 119:126

126 Het is tijd voor den HEERE, dat Hij werke, want zij hebben Uw wet verbroken.
Do Not Sell My Info (CA only)