3 Zijt ons genadig, o HEERE! zijt ons genadig, want wij zijn der verachting veel te zat.