Psalmen 134:3

3 De HEERE zegene u uit Sion, Hij, Die den hemel en de aarde gemaakt heeft.
Do Not Sell My Info (CA only)