URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Psalmen 143:7

7 Verhoor mij haastelijk, HEERE! mijn geest bezwijkt; verberg Uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden dengenen, die in den kuil dalen.
Do Not Sell My Info (CA only)