Psalmen 18:31

31 Gods weg is volmaakt; de rede des HEEREN is doorlouterd; Hij is een Schild allen, die op Hem betrouwen.
Do Not Sell My Info (CA only)