URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Psalmen 22:2

2 Mijn God, mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens?
Do Not Sell My Info (CA only)