URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Psalmen 31:7

7 Ik haat degenen, die op valse ijdelheden acht nemen, en ik betrouw op den HEERE.
Do Not Sell My Info (CA only)