Psalmen 33:11

11 Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.
Do Not Sell My Info (CA only)