URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Psalmen 35:27

27 Laat hen vrolijk zingen en verblijd zijn, die lust hebben tot mijn gerechtigheid; en laat hen geduriglijk zeggen: Groot gemaakt zij de HEERE, Die lust heeft tot den vrede Zijns knechts!
Do Not Sell My Info (CA only)