URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Psalmen 41:8

8 Al mijn haters mompelen te zamen tegen mij; ze bedenken tegen mij, hetgeen mij kwaad is, zeggende:
Do Not Sell My Info (CA only)