URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Psalmen 44:25

25 Waarom zoudt Gij Uw aangezicht verbergen, onze ellende en onze onderdrukking vergeten?
Do Not Sell My Info (CA only)