URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Psalmen 63:7

7 Als ik Uwer gedenk op mijn legerstede, zo peins ik aan U in de nachtwaken.
Do Not Sell My Info (CA only)