URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Psalmen 65:13

13 Zij bedruipen de weiden der woestijn; en de heuvelen zijn aangegord met verheuging. [ (Psalms 65:14) De velden zijn bekleed met kudden, en de dalen zijn bedekt met koren; zij juichen, ook zingen zij. ]
Do Not Sell My Info (CA only)