Psalmen 72:12

12 Want hij zal den nooddruftige redden, die daar roept, mitsgaders den ellendige, en die geen helper heeft.
Do Not Sell My Info (CA only)