URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Psalmen 78:15

15 Hij kliefde de rotsstenen in de woestijn, en drenkte hen overvloedig, als uit afgronden.
Do Not Sell My Info (CA only)