URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Psalmen 78:63

63 Het vuur verteerde hun jongelingen, en hun jonge dochters werden niet geprezen.
Do Not Sell My Info (CA only)