URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Psalmen 80:5

5 O HEERE, God der heirscharen! hoe lang zult Gij roken tegen het gebed Uws volks?
Do Not Sell My Info (CA only)