Psalmen 94:12

12 Welgelukzalig is de man, o HEERE! dien Gij tuchtigt, en dien Gij leert uit Uw wet,
Do Not Sell My Info (CA only)