Romeinen 1:6

6 Onder welken gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus!)