Romeinen 10:10

10 Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.