Romeinen 11:19

19 Gij zult dan zeggen: De takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeent worden.