Romeinen 11:34

34 Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest?