Romeinen 11:35

35 Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden?