Romeinen 12:12

12 Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.