Romeinen 12:15

15 Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden.