Romeinen 12:5

5 Alzo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden.