Romeinen 12:9

9 De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.