Romeinen 14:12

12 Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap geven.