Romeinen 14:18

18 Want die Christus in deze dingen dient, is Gode welbehagelijk, en aangenaam den mensen.