Romeinen 14:7

7 Want niemand van ons leeft zichzelven, en niemand sterft zichzelven.