Romeinen 15:10

10 En wederom zegt Hij: Weest vrolijk, gij heidenen met Zijn volk!