Romeinen 15:11

11 En wederom: Looft den Heere, al gij heidenen, en prijst Hem, al gij volken!