Romeinen 15:22

22 Waarom ik ook menigmaal verhinderd geweest ben tot u te komen.