Romeinen 15:29

29 En ik weet, dat ik, tot u komende, met vollen zegen des Evangelies van Christus komen zal.