Romeinen 15:33

33 En de God des vredes zij met u allen. Amen.