Romeinen 16:13

13 Groet Rufus, den uitverkorene in den Heere, en zijn moeder en de mijne.