Romeinen 16:3

3 Groet Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus;